P O Š L I   K A P K U

S E D M I H O R S K Ý M   M O K Ř A D Ů M

O kampani

Péče o Sedmihorské mokřady zahrnuje celou škálu činností od kosení kosou a pastvu, přes komunikaci s vlastníky pozemků a nutnou administrativu po práci s dobrovolníky. 

V minulosti území narušil výraznými zásahy člověk, když zde vybudoval hustou síť odvodnění z melioračních trubek. Toto odvodnění postupně rušíme, aby zdejší rašeliniště mohlo být zase tou plnohodnotnou oázou plnou života. A aby území nezarostlo lužním lesem, zachováváme zde krásnou mozaiku různých prostředí pro ptáky, žáby, vodní hmyz a vzácné rostliny...

Cíl kampaně

Naším cílem je dlouhodobá péče Pozemkového spolku o území Sedmihorských mokřadů nastavená vhodně tak, aby zdejší biotopy byly co nejmenší mírou zatížené negativními zásahy člověka a zdejší prostředí obývaly typické druhy mokřadních živočichů a rostlin. Pochopitelně je zásadní i adekvátní ochrana území do budoucna. 

Drobnou podporou dárců skrze dárkové předměty, příspěvky do kasiček a na transparentní účet v rámci založené veřejné sbírky "Mokřady" chceme dlouhodobě finančně pokrýt náklady spojené s praktickou údržbou mokřadů i teoretickými, avšak nepostradatelnými kroky administrativními, které nelze pokrýt z jiných zdrojů a spolupracujících subjektů.


O nás

Od roku 2019 působíme v lokalitě Sedmihorských mokřadů jako Pozemkový spolek při Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bukovina. Sedmihorské mokřady jsou přitom součástí sítě lokalit v rámci kampaně Českého svazu ochránců přírody "Místo pro přírodu". V současné době máme v našem spolku 11 členů. 

Veřejná sbírka Mokřady, při které jsme spustili v roce 2024 naši kampaň Pošli kapku, je spravována spolkem Faunus, z.s., který se dlouhodobě pořádáním sbírek zabývá. Provoz kampaně kromě tohoto spolku pak podpořil také Český svaz ochránců přírody.

Veškeré další informace o nás najdete na našem hlavním webu

WWW.SEDMIHORSKEMOKRADY.CZ

Chcete nás podpořit i Vy?

TRANSPARENTNÍ ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY "MOKŘADY" - zde odkaz

č.ú. 2302270478/2010

Další možnosti podpory činnosti našeho Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady naleznete na našem webu zde: https://www.csopbukovina.cz/ps/chcete-nas-podporit/

Děkujeme Vám

Kontaktujte nás

ZO ČSOP Bukovina

Granátová 1900, Turnov 511 01

kontaktní osoba: RNDr. Vojtěch Šťastný

sedmihorske.mokrady@gmail.com

+420 739425076

@sedmihorskemokrady


NAVŠTIVTE NÁŠ WEB

www.sedmihorskemokrady.cz


Projekt byl podpořen poskytnutím prémiových služeb webnode zdarma.